PROJEKT:
OLD MEETS NEW - NADBUDOWA BUDYNKU BANKU POLSKIEGO PRZY UL. BIELAŃSKIEJ W WARSZAWIE
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
PRYWATNY

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI

PROJEKT/REALIZACJA:
2017

PU:
2050 m2

Budynki wraz z upływem czasu potrafią stracić swoją funkcję, lub raczej ich rozwiązania przestrzenno-techniczne przestają odpowiadać wymaganiom pierwotnie zaplanowanej funkcji, gdyż wymagania i potrzeby użytkowników cały czas się zmieniają. Proponujemy zastosowanie koncepcji "adaptive reuse" - zaadaptowanie istniejących pozostałości do funkcji biurowych zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami rynku i najemców.
Odtworzenie w pierwotnej formie fragmentu skrzydła dawnego budynku przy tak nielicznych fragmentach oryginalnych byłoby naszym zdaniem 'architektonicznym oszustwem'. Dlatego uważamy, że zamiast udawać zabytkową architekturę, bardziej odpowiednie będzie zaproponowanie współczesnej architektury z użyciem nowoczesnych rozwiązań i materiałów dla fragmentów odtwarzanych oraz renowacja z możliwie minimalną ingerencją w relikty architektoniczne zabytkowego budynku.
Elewacja nowych części budynku zaprojektowana została jako ściana dwupłaszczyznowa. Zewnętrzna okładzina wykonana będzie z blachy perforowanej. Opcjonalnie perforacja może przedstawiać pierwotny podział i dekoracje elewacji (grafika okien, gzymsów itd.). Panele z blachy perforowanej z możliwością rozsuwania z siłownikami elektrycznymi. Sterowanie siłownikami dostępne dla użytkowników poszczególnych pomieszczeń, oraz przez BMS (system zarządzający budynkiem) na podstawie odczytów z czujek pogodowych. Właściwa elewacja wykonana jako szklenie fasadowe słupowo-ryglowe z konstrukcją aluminiową.
Minimalistyczna i oszczędna forma nadbudowy, stanowiąca jedynie tło dla pierwotnej budowli, wynika z chęci uszanowania dziedzictwa historycznego dawnego Banku Polskiego.