PROJEKT:
I NAGRODA W KONKURSIE NA ADAPTACJĘ NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ PRZY UL. TARGOWEJ 80a I INŻYNIERSKIEJ 3 W WARSZAWIE NA CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN. "WARSZAWSKA PRZESTRZEŃ TECHNOLOGICZNA - CENTRUM KREATYWNOŚCI NOWA PRAGA"
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, ALICJA TOMASZEWICZ, STEFANIA KOCHANIAK, SYLWIA MARCINKOWSKA

WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:
WIZUALIZACJE: UNIQUE VISION STUDIO

PROJEKT/REALIZACJA:
2018

PU:
3600 m2

Działalność Centrum Kreatywności Nowa Praga (CKNP) ma na celu wspieranie ginących zawodów, promocję rzemiosł oraz stymulowanie współpracy między tradycyjnymi, a nowoczesnymi branżami sektora kreatywnego. Kultywowanie lokalnych tradycji ma zainteresować i przyciągać osoby również z innych części miasta wprowadzając tym samym nowe tchnienie w obecnie podupadły rejon Nowej Pragi.
Niezwykle istotnym aspektem projektu, poza adaptacją istniejących budynków na potrzeby działania CKNP, było zagospodarowanie terenów między zabudową. Nieregularność podwórek, jego liczne zakamarki, przejścia między budynkami zainspirowały do stworzenia kolejnych stref funkcjonalnych, mniej lub bardziej kameralnych.
Jako dominujący kierunek przemieszczania się po terenie zaprojektowano ciąg pieszo-rowerowy wykończony nawierzchnią ceglaną i wprowadzający użytkowników od bram ul. Targowej 80, prowadzący przez kolejne bramy i podwórka kamienic, w założeniu łączący się z ul. Inżynierską.
Projekt zakłada w jak największym stopniu zachowanie istniejącej tkanki, która nadaje wyjątkowy klimat charakterystyczny dla tego miejsca. Przejawia się on przede wszystkim w surowości materiału przewodniego czyli cegły ceramicznej. Industrialność podkreśla wytwórczy charakter miejsca.
Zabiegi rewitalizacyjne i odtworzeniowe budynku przy ul. Targowej pozwolą na utrzymanie historycznego charakteru, a wszystkie dodatkowe elementy wymagane przepisami, zostaną utrzymane w minimalistycznym stylu.
Projekt uwzględnia odbudowę nieistniejącej części budynku przy ul. Inżynierskiej w nowoczesnej formie, ściśle nawiązującej swoją kubaturą i rozkładem okien do oryginalnej tkanki. Wyróżniającym się rozwiązaniem jest wzdłużna szczelina ze szklenia strukturalnego doświetlająca dwukondygnacyjną część wnętrza. Zabieg ten poza kwestią funkcjonalną pozwala na podkreślenie odrębności tkanki oryginalnej i projektowanej.
Nowa część wykonana z blachy miedzianej zabezpieczonej w sposób zapobiegający naturalnemu patynowaniu nawiązuje swą barwą do cegły klinkierowej. Pozostawienie cegły jedynie na historycznej kubaturze ma wyraz symboliczny.