PROJEKT:
ORANŻADZIARNIA - CENTRUM KULTURY I TRADYCJI W IWKOWEJ
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA IWKOWA

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, MICHAŁ GROTEK

PROJEKT/REALIZACJA:
2014

PU:
830 m2

Celem projektu było stworzenie budynku nowoczesnego, ale czerpiącego z tradycji regionu Podbeskidzia. Budynku dopasowanego charakterem i skalą do miejsca w którym powstanie, będącego wizytówką i natchnieniem dla nowo tworzonego centrum kulturalno administracyjnego gminy Iwkowa. Punktem wyjścia dla bryły budynku stała się drewniana chata z regionu Podbeskidzia, wraz z jej detalem oraz dachem wielospadowym typu naczółkowego.
Obniżenie budynku i zlokalizowanie jednej kondygnacji o charakterze wystawienniczym w części podziemnej i doświetleniu jej poprzez przeszkloną posadzkę, umożliwiło optymalizację skali obiektu w przestrzeni. Wielkość budynku została dostosowana do sąsiedniej zabudowy istniejącej, nie konkurując tym samym z zabytkowym kościołem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, znajdującym się naprzeciwko projektowanego budynku i będącego istotną dominantą urbanistyczną.
Projektowana Oranżadziarnia wyróżnia się charakterystyczną, w pełni przeszklona ścianą szczytową, która została nakierowana na kościół. Takie otwarcie widokowe podkreśla wagę drewnianego zabytku i jego wartość kulturowo – architektoniczną.