PROJEKT:
OSIEDLE 14 ENERGOOSZCZĘDNYCH DOMÓW JEDNORODZINNYCH W KLUKÓWKU, GM. ŚWIERCZE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WSPÓLNEGO
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
PRYWATNY

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, ALICJA TOMASZEWICZ

PROJEKT/REALIZACJA:
2017 / 2023

PU:
1350 m2

Inwestycja zakłada możliwie pełne wykorzystanie walorów przyrodniczych okolicy przy jednoczesnym poszanowaniu istniejącej roślinności i występujących na tym terenie zwierząt. Projektowany zespół budynków wraz z towarzyszącymi mu częściami wspólnymi ma umożliwić mieszkańcom nieskrępowany kontakt z tak atrakcyjną i różnorodną na tym obszarze naturą. Inwestycja zakłada wytworzenie terenu wspólnego i otoczenie go z trzech stron zabudową mieszkalną jednorodzinną, tak aby każdy dom otwierał się na tę część oraz na malownicze rozlewiska rzeki Turki.
Podstawowym założeniem wyjściowym przy projektowaniu architektury była forma „nowoczesnej stodoły” w rozumieniu budynku o możliwie prostym kształcie, wykończonym naturalnymi materiałami. W ramach inwestycji założone jest wybudowanie 14 energooszczędnych domów jednorodzinnych o konstrukcji drewnianej, szkieletowej, w dwóch wersjach różniących się między sobą aspektami architektonicznymi i funkcjonalnymi. Budynki jednego typu będą identyczne pod względem rozwiązań konstrukcyjnych oraz instalacyjnych, jednak materiały wykończeniowe będą zróżnicowane i dostosowane do indywidualnych wytycznych klienta. Dzięki temu zabudowa zyska bardziej wiejski charakter, który w przeciwieństwie do typowych, podmiejskich zespołów jednorodzinnych, cechuje różnorodność tkanki architektonicznej.