PROJEKT:
PARK O CHARAKTERZE MIEJSKIM W WILANOWIE W WARSZAWIE
PROJEKT KONCEPCYJNY - WSPÓŁPRACA: MAJA SKIBIŃSKA, ALEKSANDRA WIKTORKO-RAKOCZY

INWESTOR:
INWESTOR PRYWATNY

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, ALICJA TOMASZEWICZ-GINTER

WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: MAJA SKIBIŃSKA, ALEKSANDRA WIKTORKO-RAKOCZY

PROJEKT/REALIZACJA:
2021

PU:
20780 m2

Idea projektowa parku zakłada syntezę:
- elegancji Wilanowa, czyli nawiązanie do Wilanowa Królewskiego oraz założenia urbanistycznego Miasteczka Wilanów, dla których typowa jest reprezentacyjność, formalność i ład przestrzenny,
- naturalności i otwartości wilanowskich błoni – dzisiejszej przestrzeni rekreacji mieszkańców, w miejscu planowanej lokalizacji CH Wilanów Park,
- potrzeb wyrażanych przez przyszłych użytkowników na podstawie raportów z konsultacji społecznych.
Kompozycja parku stanowi połączenie geometrycznego i uporządkowanego układu przestrzennego opartego na module wilanowskim (WARSTWA SPODNIA - strefa przedpola oranżerii oraz osiowa aleja parkowa) z niezobowiązującą, miękko kształtowaną przestrzenią pozostałej części parku (NAŁOŻONA WARSTWA WIERZCHNIA-strefa o zróżnicowanej rzeźbie terenu i różnorodnych formach nasadzeń o walorach synestezyjnych). Kompozycja jest podkreślona przez formę i układ roślin.
W przestrzeni parku miękko wydzielają się i przenikają poszczególne strefy funkcjonalne. Można wydzielić strefę będącą przedpolem oranżerii, która ma konkretnie zdefiniowany charakter. Jest to miejsce głośnych aktywności, przestrzeń dla wydarzeń kulturalnych. Są tu zlokalizowane fontanny w nawierzchni oraz układ wodny powiązany z deszczowym placem zabaw. Z kolei pozostała część parku została podzielona na strefy cichszego relaksu oraz głośniejszych aktywności. Na projektowanych pagórkach zostały rozmieszczone elementy programowe, które umożliwiają różnorodne działania (akupunktura przestrzeni).