PROJEKT:
I NAGRODA W KONKURSIE - MODERNIZACJA PARKINGU P+R PRZY UL. POLCZYŃSKIEJ W WARSZAWIE
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, ALICJA TOMASZEWICZ-GINTER, DOMINIKA KRYJAN, KAROL RYTEL-ANDRJANIK

PROJEKT/REALIZACJA:
2021/2023

PU:
31800 m2

Projekt dotyczy metamorfozy istniejącego parkingu typu „Parkuj i Jedź’ w modelowy obiekt promujący tzw. „zielony transport”, jak również prezentujący szereg proekologicznych zabiegów w tym korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Obiekt będzie produkował energię ze słońca i magazynował ją w przebudowywanym budynku. Źródło ciepła zostanie zmienione na gruntową pompę z wymiennikiem pionowym.
Ideę stanowi połączenie i wzajemne współdziałanie różnorodnych ekologicznych systemów pozyskiwania i przetwarzania zasobów odnawialnych na terenie parkingu i otaczającego parku. W projekcie przedstawiono zależność funkcjonowania i rozwoju przestrzeni zielonych od odpowiedzialnej działalności człowieka w obrębie całego terenu.
Jedną z najistotniejszych odpowiedzi na wymagania wytyczne konkursu jest rezygnacja z dotychczasowej betonowej nawierzchni parkingu. Kostkę brukową na całym parkingu zastąpiono nawierzchnią przepuszczalną. Woda deszczowa, która nie zdąży wsiąknąć w grunt zostanie zebrana i, po podczyszczeniu w separatorze, magazynowana w otwartym zbiorniku retencyjnym zlokalizowanym w części parkowej.
Niezwykle istotnym punktem projektu jest planowany Program Edukacyjny. Wszystkie rozwiązania służące środowisku zarówno te pasywne, jak i aktywne będą jego elementem, służąc tym samym promocji ekologii w mieście. Część plenerowych atrakcji jak na przykład ogród społeczny ze szklarnią, będą wymagały aktywności użytkowników, jednocześnie budując ich przynależność do miejsca i świadomość ekologiczną.