PROJEKT:
MEDIATEKA PUBLICZNA W PŁOCKU
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA PŁOCK

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, MICHAŁ GROTEK

PROJEKT/REALIZACJA:
2013

PU:
1400 m2

Podstawową ideą w kształtowaniu budynku było stworzenie enklawy dla miłośników kultury, wiedzy oraz rozrywki. Obiekt z założenia ma sprzyjać poczuciu odizolowania od świata zewnętrznego, w ten sposób budować korzystne warunki pracy, nauki i zabawy dla jego przyszłych użytkowników. Głównym pomieszczeniem budynku jest hala zbiorów bibliotecznych, jest to pomieszczenie o charakterze symbolicznym. Odwołując się do chęci stworzenia enklawy, pomieszczenie to przybrało charakter zamkniętego z czterech stron ścianami z książek. Wiedza… emocje zawarte w książkach stanowią symboliczny mur oddzielający pomieszczenie od reszty świata.
Obok założeń funkcjonalnych, forma budynku wynika z przyjętego warunku nisko energochłonności obiektu. Z tego powodu liczba otworów w elewacjach została ograniczona do minimum. Jedynie elewacja południowa stanowi przeszkloną fasadę i pobiera energię słoneczną. Świetliki dachowe doświetlają pomieszczenia w budynku i służą jednocześnie przewietrzaniu nocnemu budynku.