PROJEKT:
BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY PRZY UL. GEN. J. HALLERA W RYBNIKU
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA RYBNIK

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, STEFANIA KOCHANIAK

PROJEKT/REALIZACJA:
2018

PU:
5232 m2

W projekcie zagospodarowania terenu „kwartału Rzeczna” szczegółowo potraktowana zastała wydzielona przestrzeń półprywatna mieszkańców. Zastosowanie jako przewodniego koloru niebieskiego, w nawiązaniu do przepływającej niegdyś w tym miejscu rzeki Nacyna, w części parteru od strony dziedzińca podkreśla spójność obu części projektowanej przestrzeni półprywatnej i osłabia w odbiorze ciąg pieszo-jezdny przecinający kwartał. Wnętrze urbanistyczne zaprojektowano w motywie przewodnim „Sadu dla mieszkańców” z drzewami owocowymi, które ze względu na swój urok i kolorystykę wpiszą się idealnie w założenia zarówno estetyczne jak i funkcjonalne. Cała przestrzeń podzielona zostanie na części rekreacji dla dzieci, dorosłych oraz przestrzeń rekreacji uspokojonej.
„Historia” istniejących budynków przy ulicy Hallera zostanie zachowana przez odtworzenie ich charakterystycznych elewacji z cegły klinkierowej w nowoprojektowanej fasadzie. Efekt ten wzmocni odciśnięcie pierwotnej lokalizacji budynków przez wykorzystanie cegły rozbiórkowej jako nawierzchni chodnika w tym miejscu.
Możliwie neutralna architektura części mieszkalnej projektowanego budynku ma być jedynie tłem dla rozrzeźbionego przyziemia, podkreślać różnorodność zastosowanych materiałów oraz bogactwo detalu.
Zakłada się również wykonanie „piątej elewacji” czyli dachów budynków w formie użytkowych zieleńców porośniętych mchami i inną roślinnością ekstensywną o bogatej kolorystyce. Dopełni to obraz wydzielonej przestrzeni półprywatnej dostępnej dla mieszkańców.