PROJEKT:
BIBLIOTEKA PUBLICZNA W ŚWIECIU
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA ŚWIECIE

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, MICHAŁ GROTEK

PROJEKT/REALIZACJA:
2013

PU:
1300 m2

Instytucja biblioteki publicznej pełni bardzo ważną rolę w każdej społeczności lokalnej. Poza oczywistą funkcją skarbnicy wiedzy dostępnej dla każdego, jest również ważnym miejscem spotkań budującym i wzmacniającym więzi społeczne mieszkańców. Powyższe zmiany muszą znaleźć odzwierciedlenie również w samej formie biblioteki jako budynku, oraz jego programie funkcjonalnym. Budynek biblioteki musi być „otwarty”, powinien zaciekawić i zachęcić do wejścia.
Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo miejskiego parku, założeniem przyświecającym projektowi jest ideowe przedłużenie parku na teren biblioteki i w ten sposób zachęcenie mieszkańców do jej odwiedzenia. Istniejąca skarpa umożliwia utworzenie uskakujących tarasów z siedziskami skierowanymi w centralny punkt forum. Budynek otwiera się na część zewnętrzną zarówno w strefie przyziemia, jak również na poziomie piętra poprzez taras użytkowy łączy się z górnym poziomem skarpy. Takie wpisanie bryły w istniejące ukształtowanie terenu daje wiele możliwości organizowana zajęć i warsztatów w formie plenerowych wydarzeń.
Budynek swoją skalą nawiązuje do okolicznej zabudowy. Składa się z dwóch prostych brył nałożonych na siebie pod kątem prostym. Dwie części mają swoje rozróżnienie również w funkcji. Przestrzeń styku stanowi dwukondygnacyjna biblioteka z czytelnią – serce budynku. Charakterystyczna kompozycja dużych fasad szklanych wkomponowana w jednolity charakter pozostałej części elewacji wykończonej w cegle, tworzy wyraźny drogowskaz w przestrzeni miejskiej. „Lampion” zwraca uwagę i zachęca mieszkańców do odwiedzin.