PROJEKT:
TARGOWISKO MIEJSKIE WRAZ Z KONSTRUKCJĄ ZACIENIAJĄCĄ I BUDYNKIEM ADMINISTRACYJNYM W PIASECZNIE
PROJEKT KONCEPCYJNY - WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIĄ 'PROINWEST - BIURO PROJEKTÓW I OBSŁUGI INWESTYCJI' ZESPÓŁ PROJEKTOWY
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: MAŁGORZATA OKRZEJA-ŁAZOWSKA, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, TOMASZ GINTER, STEFANIA KOCHANIAK

INWESTOR:
URZĄD GMINY PIASECZNO

PROJEKT/REALIZACJA:
2017

PU:
20477 m2