PROJEKT:
WYRÓŻNIENIE W KONKURSIE NA PRZEBUDOWĘ TRZECH KAMIENIC NA CELE MIESZKALNE PRZY UL. MARIACKIEJ W KATOWICACH
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O. O.

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, ALICJA TOMASZEWICZ, STEFANIA KOCHANIAK, ANNA NOWAK

PROJEKT/REALIZACJA:
2019

PU:
2244 m2

W miejsce istniejących oficyn przeznaczonych do rozbiórki przewiduje się budowę dwóch Pawilonów jednokondygnacyjnych pełniących uzupełniającą funkcję integracyjną dla mieszkańców. Mają na celu stymulowanie aktywności osób mieszkających w kamienicach zachęcając do wyjścia z mieszkania. Pierwszy z pawilonów powstał z myślą o aktywności fizycznej mieszkańców oraz dbania o ich sprawność ruchową zastępując siłownię plenerową czy plac zabaw, których nie można by zrealizować z uwagi na zbyt wąskie podwórko. Drugi Pawilon stanowi miejsce spotkań mieszkańców – czy to towarzyskich, czy też bardziej formalnych.
Pawilony wraz z łączącą je ażurową pergolą symbolicznie nawiązują do obecnego układu oficyn uzyskując jednoprzestrzenne podwórze dostępne dla wszystkich mieszkańców trzech kamienic. Podstawowe założenie przy zagospodarowaniu terenów podwórza stanowi zmiana istniejącej powierzchni betonowej w tę biologicznie czynną. Projekt zakłada wprowadzenie dużej ilości roślinności cieniolubnej i zimozielonej do wnętrza podwórka. Dachy zielone pawilonów będą gromadziły wodę deszczową, natomiast jej nadmiar będzie odprowadzany do podziemnego zbiornika retencyjnego, z którego to woda będzie wykorzystywana do pielęgnacji terenów zieleni. Bujną roślinność podwórza przecinają również wodoprzepuszczalne ciągi piesze wykonane z mineralnej nawierzchni żywicznej o szerokości pozwalającej na minięcie się dwóch wózków inwalidzkich.
Projekt zakłada odtworzenie historycznego wizerunku kamienic bazując na kwerendach załączonych do konkursu. Rewitalizacja budynków polega w dużej mierze na uporządkowaniu elewacji i nadania im pierwotnego charakteru. Chcąc zachować jak najwięcej autentycznej tkanki nie planuje się zbędnych przebudów, które nie znajdują odzwierciedlenia w historycznych archiwaliach. Rozkład mieszkań powstał w oparciu o istniejący układ konstrukcyjny budynków.
Kamienice przewidują trzy typy mieszkań: dla młodych, dla seniorów oraz jedno mieszkanie dla osób opuszczających Dom Dziecka. W imię myśli o „projektowaniu uniwersalnym”, projekt opracowano z myślą o maksymalnej dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami – które mogą dotyczyć zarówno osób młodych, jak i starszych. Przede wszystkim zaprojektowano niezależną windę dla każdej z kamienic przystosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W wyniki lokalnych przebudów strefy parterów, które są wyniesione powyżej poziomu terenu, możliwe było zastosowanie wind przelotowych z dodatkowym przystankiem na poziomie podwórza i tym samym zlikwidowano obecne bariery architektoniczne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.