PROJEKT:
BUDOWA BUDYNKU NA KAMPUSIE GŁÓWNYM UW (GÓRNY DZIEDZINIEC) W WARSZAWIE REALIZOWANA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO PN. "UNIWERSYTET WARSZAWSKI 2016-2025"
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, MATEUSZ NIEMIRSKI, ALICJA TOMASZEWICZ, STEFANIA KOCHANIAK

WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:
ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU: KINGA ZINOWIEC-CIEPLIK, KONSTRUKCJA: ZBIGNIEW CIŃSKI, WIZUALIZACJE: UNIQUE VISION STUDIO

PROJEKT/REALIZACJA:
2019

PU:
1150 m2

Koncepcja formowania przestrzeni dziedzińca inspirowana jest kształtem istniejącego klombu o charakterze historycznym. Promieniujące kręgi eliptyczne kreują układ zieleni i schemat poruszania się po dziedzińcu. Kolejne pasy stanowią gradację zieleni oraz rozróżnienie funkcji.
Koncepcja zagospodarowania dziedzińca miała na celu stworzenie jak największej ilości terenów zieleni przy jednoczesnym utrzymaniu funkcjonalności placu. Organizacja przestrzeni ma na celu aktywować studentów i tworzyć miejsce do życia.
Projektowany budynek ma charakter nowoczesny, ale wpisujący się w historyczną zabudowę dziedzińca. Minimalistyczny wyraz architektoniczny ma za zadanie podporządkować się istniejącym budynkom, nie na odwrót. Charakterystycznym rozwiązaniem elewacyjnym jest układ kamiennych łamaczy światła tzw. „żyletek”, których zmienny rytm podkreśla horyzontalne podziały korespondującymi z historyczną zabudową. Uwypukla on również osiowo lokalizowane wejście główne do budynku znajdujące się dokładnie naprzeciwko wejścia głównego do Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego.
Założeniem projektowym, które miało największy wpływ na rozwiązania funkcjonalne i konstrukcyjne budynku, było uzyskanie możliwie największej elastyczności przestrzeni wewnętrznych, gdyż z czasem potrzeby użytkowników mogą się zmieniać. Budynek w części nadziemnej został zaprojektowany w oparciu o moduł biurowy 135cm co pozwala na optymalną aranżację przestrzeni.