PROJEKT:
ZAGOSPODAROWANIE PARKU ZAKRZÓWEK W KRAKOWIE
PROJEKT KONCEPCYJNY - WSPÓŁPRACA Z PRACOWNIĄ 'IN&OUT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU - DOROTA NITECKA-FRĄCZYK'

INWESTOR:
URZĄD

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, STEFANIA KOCHANIAK, MAGDALENA OPITEK

WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA:
IN&OUT ARCHITEKCI KRAJOBRAZU - DOROTA NITECKA-FRĄCZYK

PROJEKT/REALIZACJA:
2016

PU:
1200 m2

Teren dawnego kamieniołomu, ze względu na swoje położenie w strukturze miasta stanowi idealne miejsce rekreacji dla mieszkańców Krakowa. Ideą koncepcji zagospodarowania tego terenu jest stworzenie bezpiecznego miejsca integracji oraz realizacji bardzo różnych potrzeb wypoczynkowych i edukacyjnych, tak aby w całości wykorzystać potencjał miejsca, nie niszcząc jego unikatowego charakteru.
Podstawowym elementem układu jest Aleja Główna tworząca pętlę dookoła zbiornika, na będąca kręgosłupem programu użytkowego w parku. Szeroki deptak tętni życiem przez cały rok. Poza spacerowiczami uwzględnia pas dla rowerów i rolkarzy, który zimą użytkowany jest przez narciarzy na biegówkach. Aleja wyposażona jest w zaprojektowany system informacyjny umożliwiający orientację w terenie i pełniący rolę dydaktyczną, uzupełniony małą architekturą i oświetleniem. Główny ciąg stanowi również dojazd dla obsługi parku i służbom ratunkowym w sytuacjach zagrożenia.
Wszystkie elementy programu funkcjonalnego powiązane są bocznymi ścieżkami z Aleją Główną. Układ komunikacyjny jest ściśle dostosowany do wzniesień, wąwozów, skalistych zboczy, czy linii brzegowej.
W ramach programu wyróżniono cztery kategorie użytkowania parku, które zostały tak rozmieszczone aby możliwie było równoczesne korzystanie z nich. Dzielą się na rekreację wyczynową, rekreację czynną i bierną oraz strefy zieleni naturalnej, gdzie dominuje przyroda i nie przewiduje się intensywnego programu rekreacyjnego.
Wszystkie projektowane budynki łączy wspólna, spójna myśl architektoniczna szanująca kontekst kulturowo – środowiskowy. Cechą wspólną obiektów jest horyzontalna, wpisująca się w otoczenie zabudowa oraz naturalne materiały wykończeniowe podkreślające specyfikę Parku Zakrzówek. Charakterystycznymi elementami budynków są użytkowe stropodachy zaprojektowane jako zielone lub w formie tarasów widokowych. W projektowanych budynkach skoncentrowano się na korzystaniu z odnawialnych źródeł energii i proekologicznych rozwiązaniach sprawiając, że obiekty w dużej mierze są samowystarczalne. Zaplanowano również wykorzystanie lokalnie produkowanych materiałów budowlanych oraz tych z recyclingu.