PROJEKT:
MODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZY UL. ZŁOTEJ W WARSZAWIE
PROJEKT KONCEPCYJNY

INWESTOR:
URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ZESPÓŁ AUTORSKI:
TOMASZ GINTER, ŁUKASZ KATARZYŃSKI, SYLWIA MARCINKOWSKA

PROJEKT/REALIZACJA:
2017

PU:
- m2

Projekt zakłada przede wszystkim uporządkowanie elewacji. Jednolity materiał, nadany rytm witryn okiennych oraz zunifikowanie identyfikacji wizualnej lokali usługowych sprawi, że przyziemie budynku zyska spójny charakter.
Istotnym założeniem koncepcji jest projektowane zadaszenie wzdłuż całej elewacji, które separuje poziom usługowego parteru od wyższej części mieszkalnej. Jest to zabieg nie tylko wizualny ale przede wszystkim użytkowy Daszek chroni przechodniów przed czynnikami atmosferycznymi sprawiając, że przestrzeń pasażu staje się bardziej przyjazna i kameralna. Jednocześnie pozwala na stłumienie hałasu i intensywnego światła, które mogłoby przeszkadzać mieszkańcom z wyższych kondygnacji. Zadaszenie nie przypadkowo przywołuje idee oryginalnego projektu pasażu, który był poprzecinany zadaszonymi ciągami pieszymi. Efekt odcięcia strefy przyziemia jest spotęgowany usunięciem istniejących nadbudówek dwóch lokali usługowych.
Założeniem koncepcji jest zmienny wizerunek przyziemia, uzyskany dzięki ażurowemu charakterowi elewacji. Idea projektu wychodzi poza ramy czysto wizualne i estetyczne. Uzupełnieniem rozwiązań elewacyjnych są przewidziane ‘meble miejskie’, inspirowane oryginalnymi kwietnikami w tym miejscu, które w sposób mobilny mogą być dowolnie ustawiane w przestrzeni pasażu. Różnorodne możliwości organizacji przestrzeni przed lokalem mają na celu aktywizacje ludzi – zarówno klientów jak i przechodniów. Odpowiednio zaaranżowane mogą też być wykorzystane pod tymczasowe wydarzenia np. wystawy miejskie, czy plenerowe wykłady.
Koncepcja zakłada zastosowanie paneli z blachy perforowanej o ciemnym odcieniu. Podział paneli i zmienny rysunek perforacji nawiązuje do modernistycznej kompozycji płaszczyzn pionowych i poziomych, która charakteryzuje architekturę niniejszego założenia urbanistycznego.